(VIDEO) BJP 2019 Preparation (बीजेपी 2019 की तैयारी) - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) BJP 2019 Preparation (बीजेपी 2019 की तैयारी) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: BJP 2019 Preparation (बीजेपी 2019 की तैयारी) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel : Sanjay (Jornalist),Ramkripal Singh,Manjhi Chaturvedi

Anchor : Pratibimb Sharma

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page