(VIDEO) Economy will get strength (अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती) - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) Economy will get strength (अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: Economy will get strength (अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel :

  • Harshvardhan Tripathi (Senior Journalist)
  • Dr.Ashwani Mahajan (Senior economist)
  • Ashwani Rana 

Anchor : Parakram Singh Shekhawat

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page