(VIDEO) Empowered Legislature Strong Democracy (सशक्त विधायिका मजबूत लोकतंत्र) - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) Empowered Legislature Strong Democracy (सशक्त विधायिका मजबूत लोकतंत्र) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: Empowered Legislature Strong Democracy (सशक्त विधायिका मजबूत लोकतंत्र) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel :

  • Hukmdev Narayan Yadav (Former Lok Sabha MP)
  • K.C.Tyagi (Former Rajya Sabha MP)

Anchor : Parakram Singh Shekhawat

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page