(VIDEO) How to avoid Covid-19? (कोविड-19 से कैसे बचें ?) - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) How to avoid Covid-19? (कोविड-19 से कैसे बचें ?) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: How to avoid Covid-19? (कोविड-19 से कैसे बचें ?) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel :

  • Dr.Rajesh Bhatnagar(Chief Medical Officer in Lok sabha Sachivalaya)

Anchor : Parakram Singh Shekhawat

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page