(VIDEO) Mandate of 5 states (5 राज्यों का जनादेश) - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) Mandate of 5 states (5 राज्यों का जनादेश) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: (VIDEO) Mandate of 5 states (5 राज्यों का जनादेश) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel : Ratanlal Katariya (Lawmaker,BJP),Rashid Alvi(Senior leader Congress),Ravi Parashar(Senior Jornalist)

Anchor : Parakram Singh Shekhawat

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page