(General Knowledge) List of National Parks in India

Name Place State
Bandhavagarh National Park Shahdol Madhya Pradesh
Bandipur National Park Mysore Karnataka
Bannarghata National Park Bangalore Karnataka
Borivili National Park Mumbai Maharashtra
Corbett National Park Garhwal Uttar Pradesh
Dudhewa National Park Lakhimpur Uttar Pradesh
Eravikulan Rajmallay National Park Idduki Kerala
Gir National Park Junagarh Gujarat
Guindy National Park Madras Tamil Nadu
Hazaribagh National Park Hazaribagh Bihar
Kanha National Park Mzandla & Balaghat Madhya Pradesh
Kaziranga National Park Jorhat Assam
Kangchandsenda National Park Gangtok Sikkim
Nagerhole Coorg Karnataka
Nawegaon National Park Bhandara Maharashtra
Pench Nationa Park Nagpur Maharastra
Rohia Naional Park Kullu Himchal Pradesh
Shivpur Naional Park Shivpuri Madhyaradesh
Tadoba Naional Park Chandrapur Maharashtra
Valavadar Naional Park Bhavnagar Gujarat