(Syllabus) Mains Examination - Syllabus (Bengali)

Mains Examination Syllabus  - Bengali

PAPER - I

Poetry     :   

A.Madhusudan Dutta    :    (a) Meghnad Vadh Kavya (1,4,9)

(b) Virangana Kavya.

(i) Dustanter Prati Sakuntala.

(ii) Niladhwajor Prati Jana.

(iii) Dwarakanathor Prati Rukmini

(iv) Sonor Prati Tara

(v) Purarabar Prati Urvashi

B. Rabindra Nath Tagore    :    Sonor Tari

(i) Sonar Tari

(ii) Vaisnab Kabita

(iii) Jetenahi Diba.

(iv) Sumudrer Prati.

(v)Manas Sundari.

(vi) Dow, (vii) Jhulan

(viii) Basundhara.

C.Jivanananda Das    :    Rupashi Bangla (i) Banglar Mukh

Ami Dekhechi, (ii) Akase Satti Tara (iii) Abar Ashibe Phire, (iv)

Ekhane Akash Nil, (v) Dur Prithibir Gandhe.

D.Buddhadev Basu (Edited) Adhunik Bangla Kabita     :   

(Nazarul Islam, Satyendra Nath Dutta, Jibanananda Das)

Drama(a) Rabindra Nath Tagore (Bisarjan)

(b) Dwijendra Lal Roy (Sahjahan)

(c) Madhusudan Dutta (Krishna Kumari)

PAPER - II

Prose Tex     :   

A.Bankim Ch. Chetterjee    :    1.Kapal Kundala.

2.Kamala Kantar Daptar

(Manushya Phal, Patanga, Biral, Basantar Kokil, Ektigit)

B.Rabindra Nath Tagore    :    1.Sankalan  (Pagal Manushya, Utsaber Din, Shikshar Herpher, Nabavarsha, Kabyar Tatparya)

C.Rabindra Nath Tagore    :    1.Galpaguchha, Part-II (Nishithe, Apad, Atithi, Durasa, Adhyapak)

D.Tarasankar Bandapadhya     :    Arogya Niketan.

Composition     :   

(a)Rewariting sentences as directed

(b)Idioms and Phrases, Honophonous Forms.

(c)Voadbulary Test -Synonyms, Antonyms, Conversion of Parts of Speech.

(d)Abberviations of Phrases and Vice-Versa

(e)Knowledge of types of sentences, tense, forms case endings.

Go Back to Syllabus Main Page