(Info) Civil Services : List Of Examination Centers

Civil Services : Examination Centers

AGARTALA

DISPUR

NAGPUR

AHMEDABAD

GANGTOK

PANAJI (GOA)

AIZAWL

HYDERABAD

PATNA

ALLIGARH

IMPHAL

PORT BLAIR

ALLAHABAD

ITANAGAR

RAIPUR

AURANGABAD

JAIPUR

RANCHI

BANGALORE

JAMMU

SAMBALPUR

BAREILLY

JODHPUR

SHILLONG

BHOPAL

JORHAT

SHIMLA

CHANDIGARH

KOCHI

SRINAGAR

CHENNAI

KOHIMA

THIRUVANANTHAPURAM

CUTTACK

KOLKATA

TIRUPATI

DEHRADUN

LUCKNOW

UDAIPUR

DELHI

MADURAI

VISHAKHAPATNAM

DHARWAR

MUMBAI