(MPSC Online) Maharashtra Public Service Commission

Maharashtra Public Service Commission

Choose your nearest place to start:

1) For Mumbai, Pune

Apply for OAS-Centers

2) For Aurangabad, Nashik

Apply for OAS-Centers

3) For Nagpur, Amravati

Apply for OAS-Centers

NOTE: चलनाद्वारे शुल्क भरल्यानंतर प्राप्त झालेला Transaction ID पुन्हा Login करुन नोंदणी न केल्यास अर्ज नाकारला जाईल.अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिनांकास होणारी गर्दी व उदभवणार्‍या अडचणी टाळण्यासाठी उमेदवारांनी तात्काळ अर्ज सादर करावेत. अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर नेटवर्कबाबत अथवा यासंदर्भात प्राप्त होणार्‍या इतर कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही.

Important Links:

General Instructions

Official Website: http://www.mpsc.gov.in/MPSC/

CLICK HERE FOR FULL DETAILS

Courtesy: mpsconline.gov.in