(VIDEO) Curbing Doctor-Pharma Nexus - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) Curbing Doctor-Pharma Nexus - Lok Sabha TV Insight Discussion/h2>

Topic of Discussion: Curbing Doctor-Pharma Nexus - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel Name :  St Vincent ,Samoa , Natasha Jha Bhaskar (Studio, Anchor)

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page