(VIDEO) Surgical Strike - Bravery of the army (सर्जिकल स्ट्राइक - सेना का शौर्य)- Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) Surgical Strike - Bravery of the army (सर्जिकल स्ट्राइक - सेना का शौर्य)- Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: Surgical Strike - Bravery of the army (सर्जिकल स्ट्राइक - सेना का शौर्य)- Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel : Ashish Khanna;Vinod Bhatia;S.P.Sinha

Anchor : Prakram Singh Shekhawat

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page