(Current Affairs) Awards and Prizes | October + November: 2014

Awards and Prizes

Ashok Chakra

 • IC-72861M MAJ MUKUND VARADARAJAN, RAJPUT, 44 RR (POSTHUMOUS)

Shaurya Chakra

 • IC-64002M MAJ ABHISHEK KUMAR, PUNJAB, 22 RR
 • IC-65352L MAJ MANOHAR SINGH BHATI, SM, PARA, 31 RR
 • IC-72726Y MAJ SATNAM SINGH, ENGRS, 15 ASSAM RIFLES
 • IC-73277F MAJ VISHAL SINGH RAGHAV, RAJ RIF, 18 RR
 • JC-539962H SUB PRAKASH CHAND, 8 KUMAON (POSTHUMOUS)
 • 4368146K NK ANSAIGRA BASUMATARY, 5 ASSAM
 • 5048243X L/NK BHARAT KUMAR CHHETRI, 3/1 GR
 • 3005411L SEP VIKRAM, RAJPUT, 44 RR (POSTHUMOUS)
 • 5352474K RFN PREM BAHADUR ROKA MAGAR, 2/4 GR

Sena Medal (Gallantry)

 • IC-56366K LT COL PAONAM ROMESH SINGH, KUMAON, 50 RR
 • IC-63075M MAJ MANI INDER PAL, GRENADIERS, 29 RR
 • IC-63384P MAJ GAURAV SOLANKI, 4 PARA (SF)
 • IC-63960N MAJ SUBHRAPRATIM BOSE, JAK RIF, 3 RR
 • IC-64204N MAJ DUSHYANT POONIA, ASC, 55 RR
 • IC-65062N MAJ KASHISH WADHWA, SIKH, 6 RR
 • IC-65667P MAJ SANJAYA KUMAR, GUARDS, 21 RR
 • IC-67047X MAJ RAHUL SINGH, SIKH LI, 19 RR (POSTHUMOUS)
 • IC-68833H MAJ SREEKANT R, RAJPUT, 44 RR
 • IC-69885L MAJ PARAG GOMBER, RAJ RIF, 9 RR
 • IC-70439W MAJ VIKAS KUMAR, ARTY, 1 AR
 • IC-73196F MAJ HIMANSHU PAREEK, ARMD, 53 RR
 • IC-73754X MAJ VIRENDRA SINGH CHANDEL, GRENADIERS, 29 RR
 • SS-42879N CAPT RINTOMON THACHIL, 21 PARA (SF)
 • IC-75916W LT PANKAJ KUMAR, 18 MAHAR
 • IC-76425M LT ABHAY SHARMA, 1 PARA (SF)
 • JC-540555M SUB DHYAN SINGH ADHIKARI, KUMAON, 50 RR
 • JC-612640N SUB TEK BAHADUR RANA, 2/4 GR
 • 3192105Y HAV DULI CHAND, 2 PARA (SF)
 • 13622406L HAV WARKADE ASHOK SHANKAR, 2 PARA (SF)
 • 13622568W HAV SUNIL KUMAR SINGH, PARA, 18 RR
 • 2895600Y NK KARTAR SINGH, RAJ RIF, 18 RR
 • 2998440K NK SAMIR KUMAR MIDYA, 2 RAJPUT
 • 4571766P NK GOURAB SEN, 18 MAHAR
 • 13623908A NK MANILAL DEB BARMA, 9 PARA (SF)
 • 2608053X L/NK MOHD FEROZ KHAN, MADRAS, 38 RR (POSTHUMOUS)
 • 2897845N L/NK HAMMA RAM, RAJ RIF, 18 RR
 • 13623989L L/NK DHARMA NAND PANDEY, PARA, 18 RR
 • 14439779F L/NK SANJAY KUMAR, ARTY, 62 RR
 • 15157908W L/NK V ANTHONY NIRMAL VIJI, ARTY, 111 ROCKET REGT (POSTHUMOUS)
 • 15572631N L/NK WAGH KAILASH LAHU, 107 ENGRS REGT (POSTHUMOUS)
 • 18003189H L/NK DEEPAK KUMAR VERMA, 70 ENGRS, 703 FD COY (POSTHUMOUS)
 • 2501110W SEP JAGDEEP KUMAR, PUNJAB, 22 RR
 • 2502628W SEP AJIT KAPOOR, PUNJAB, 22 RR
 • 4367466M SEP SENTIREMBA, 5 ASSAM
 • G/5002293K RFN CHAMAN LAL, 1 ASSAM RIFLES
 • G/5010541K RFN PRASANAJIT BAL, 1 ASSAM RIFLES
 • 15164971N GUNNER MOHAMMED EJRAEL SHAIKH, ARTY, 111 ROCKET REGT
 • 15621991W GDSM SUNIL KUMAR, GUARDS, 21 RR

Operation Rakshak

 • IC-62911Y MAJ VIVEK YADUBANSHI, 3/1 GR
 • IC-63475Y MAJ ANIL KUMAR YADAV, ARMY AVN, 37 (I) R & O FLT
 • IC-67051A MAJ AMANDEEP SINGH, ASC, 30 RR
 • IC-70723M MAJ SUSHIL CHAND, ENGRS, 6 RR
 • IC-72403W MAJ SIDDHARTHA SINHA, 7 GARH RIF
 • 4078449N NK TRILOK SINGH, 3 GARH RIF

<< Go Back To Awards and Prizes Main Page