(VIDEO) Gujarat Election - Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) Gujarat Election - Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: Gujarat Election - Rajya Sabha TV Big Picture Debate
Expert Panel Name : Tarun Vijay, Former MP Rajya Sabha, BJP; Ashok Tandon, Senior Journalist; Rajesh Mahapatra, Editor at large- HT; Prof M V Rajeev Gowda, Rajya Sabha MP, Congress,Frank Raushan Pereira (Anchor)

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page